ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนชอบอ่าน คว้ารางวัลใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

แนะนำหนังสือใหม่Biotechnology เทคโนโลยีมหัศจรรย์เพื่อชีวิต

ชื่อหนังสือ Biotechnology เทคโนโลยีมหัศจรรย์เพื่อชีวิต
Barcode 9789744433176
ผู้เขียน Isao Karube
ผู้แปล/เรียบเรียง รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
จำนวนหน้า 256 หน้า
ราคา 195 บาท
สนพ. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด

จากการจัดทำโครงการห้องสมุด 3 ดี ให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงปรับปรุงห้องพัสดุ
ให้เป็นห้องพระ โดยจัดให้มีมุมศาสนาขึ้น

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

ประชุมทีมงานอาสาสมัครโครงการย่ามความรูสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำสนธิ จัดอบรมทีมงานอาสาสมัครโครงการย่ามความรู้ เพื่อรับฟังขั้นตอนการดำเนินงาน ของโครงการ

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ
นางธมลวรรณ รู้กิจนา

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบอ่านหนังสือประเภทใด

ค้นหาบล็อกนี้