ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนชอบอ่าน คว้ารางวัลใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด

จากการจัดทำโครงการห้องสมุด 3 ดี ให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงปรับปรุงห้องพัสดุ
ให้เป็นห้องพระ โดยจัดให้มีมุมศาสนาขึ้น

0 ความคิดเห็น:

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ
นางธมลวรรณ รู้กิจนา

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบอ่านหนังสือประเภทใด

ค้นหาบล็อกนี้