ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนชอบอ่าน คว้ารางวัลใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำสนธิสร้างขึ้นเมื่อปีพุธศักราช 2538 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บริเวณ วัดหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15190 เบอร์โทรศัพท์ 036 – 633363


เป็นอาคารชั้นเดียว ตามแบบของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

โทรศัพท์ 036-633363

อีเมลล์ ksn_lamsonthi@msn.com


 

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ
นางธมลวรรณ รู้กิจนา

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบอ่านหนังสือประเภทใด

ค้นหาบล็อกนี้