ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนชอบอ่าน คว้ารางวัลใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำสนธิ เป็นสถานศึกษาสร้างสังคมอุดมปัญญา ประชาชนนอกระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ทุกที่ ทุกเวลา”ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ

ผอ.กศน.อำเภอลำสนธิ
นางธมลวรรณ รู้กิจนา

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

คุณชอบอ่านหนังสือประเภทใด

ค้นหาบล็อกนี้